صفحه ها
دسته و موضوعات
فيدها
آرشيو
آمار زاگزاگ
تعداد بازديد : 2330473
تعداد نوشته ها : 208
تعداد نظرات : 192
Rss
طراح قالب
زاگزاگ (عين.سين)
(گفته شد يكى از ياران پرهيزكار امام عليه السّلام به نام همّام گفت: اى امير مؤمنان پرهيزكاران را براى من آنچنان وصف كن كه گويا آنان را با چشم مى ‏نگرم. امام عليه السّلام در پاسخ او درنگى كرد و فرمود «اى همّام از خدا بترس و نيكوكار باش كه خداوند با پرهيزكاران و نيكوكاران است» امّا همّام دست بردار نبود و اصرار ورزيد، تا آن كه امام عليه السّلام تصميم گرفت صفات پرهيزكاران را بيان فرمايد. پس خدا را سپاس و ثنا گفت، و بر پيامبرش درود فرستاد، و فرمود) پس از ستايش پروردگار، همانا خداوند سبحان پديده‏ ها را در حالى آفريد كه از اطاعتشان بى‏ نياز، و از نافرمانى آنان در امان بود، زيرا نه معصيت گناهكاران به خدا زيانى مى‏ رساند و نه اطاعت مؤمنان براى او سودى دارد، روزى بندگان را تقسيم،
شروع بسيار سختي است. هميشه از رفتنم شنيده ايد و حلاليت طلبيدنم هنگام سفر. اما شايد كم لطفي من بوده كه سوغات سفر ز ياد برده ام. (گفت: به خاطر داشتم كه چون به درخت گل رسم دامني پر كنم هديه اصحاب را. چون برسيدم، بوي گلم چنان مست كرد كه  دامنم از دست برفت). سه بار توفيق شد بريم زيارت مناطق جنگي و هر بار سوغاتي نصيبم شد. كاش قدر اين سوغات را ميدانستم. امروز قصد كردم در مورد شهدايي كه بيشتر از بقيه نسبت بهشون ارادت دارم و بر گردنم حق دارند بنويسم و نيز از سوغات سفر آخرم. اسم ۵ شهيد رو ميارم كه واسم عزيز هستند ؛ شهيد چمران ، شهيد سيد مرتضي آويني ، شهيد عبدالحسين برونسي ، شهيد نواب صفوي ، شهيد عبدالامير احتشام زاده . و چه شورانگيز خواهد بود اگر بتواني كه صقات عاليه اين شهيدان را الگو قرار بدهي و بدان
X